Casa: fi o mitjà

Segons una classificació que tingués en compte la classe social, és a dir l’estatus econòmic, podem dir que existeixen dos tipus de casa.

 

La casa és un espai quasi necessari per a viure en societat. No tenir-la, d’entrada, t’exclou. I ja sabem de què parlem quan diem “societat”. El llenguatge i, sobretot, el vocabulari és el primer element excloent en tota societat o comunitat. La definició de les paraules per si mateixes ja estructuren uns estàndards, unes normes. Però deixem, al menys per ara, això de banda. Tornem-hi. La casa.

 

Hi ha de dos tipus. Per uns no és més que un estadi de la seva vida, un esglaó més en quelcom anomenat progrés social. La vida d’una persona o família com un trànsit constant en el que es van assolint objectius i es van cremant estadis. Després, si això és factible o no, si és probable la mudança a, per exemple, una casa més gran o no, a una de més ben situada o no, ja es veurà. Però es treballa amb aquesta premissa. La casa, aquí, és un referent de posició social per al grup; el mateix grup l’usa conscientment com a indicador d’aquest estatus.

L’altre tipus de casa correspon a la llar de la classe baixa. En aquest grup, la casa esdevé l’objectiu mateix dels seus esforços. La significació, en aquest sentit, que un grup i altre li atorguen a la casa és ben diferent. Per a uns, la casa suposa un mitjà, per als altres es troba més propera a una finalitat. És clar que, arribats a aquest punt, és fàcil pensar en el tema de les necessitats bàsiques, cobertes o no. Obvi. Però on vull anar a parar amb tot això (i aquest serà un tema que desenvoluparé properament) és en la casa com a bé de consum totalment necessari per a relacionar-se. Això és, la casa esdevé en allò que l’individu, en tant que persona adscrita a una societat, necessita per tal de comunicar-se amb els altres. La casa, en aquest sentit, esdevé la plataforma essencial de les nostres relacions, ja siguin quotidianes, burocràtiques o de qualsevol índole.  

 

Imagen

Days of Heaven (Terrence Malick, 1978)

Anuncios